Privacy verklaring

Wie zijn wij?

Simply Helping bv, Menapiërsstraat 8A, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer BE0895 732 939 (RPR Brussel)
Adres van ons website : https://www.simplyhelping.be

Klantgegevens

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van onze klanten: voornaam, achternaam, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer bij de leverancier van dienstencheques (Sodexo).

Deze gegevens worden verzameld om ons in staat te stellen de juiste uitvoering van onze contracten voor huishoudhulp bij onze klanten te garanderen, evenals voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf.

Als u spontaan contact met ons opneemt voor een vraag naar huishoudhulp, zullen de gegevens die u ons verstrekt waarschijnlijk ook worden bewaard om ons in staat te stellen een goed beheer van onze prospects te garanderen, evenals voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf.

Personeelsgegevens

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van onze werknemers: voornaam, achternaam, geslacht, rijksregisternummer, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en plaats, gesproken talen, burgerlijke staat, voor- en achternaam van de echtgenoot, aantal kinderen ten laste, opleidingsniveau, bankrekeningnummer, in bezit van rijbewijs en voertuig, kopie van identiteitskaart, ID en wachtwoord bij de leverancier van dienstencheques (Sodexo), documenten die verlof om verschillende redenen ondersteunen (medische attesten, documenten voor loopbaanonderbreking en betaald educatief verlof, enz.).

Deze gegevens worden verzameld met het oog op een goed beheer van de verschillende bedrijfsprocessen van ons bedrijf, inclusief die met betrekking tot personeelsbeheer, evenals voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf.

Bovenstaande gegevens worden ook geheel of gedeeltelijk verzameld voor kandidaten die voor een job bij ons komen solliciteren. Als u spontaan bij ons bedrijf solliciteert, zullen de gegevens die erin zijn opgenomen waarschijnlijk ook worden bewaard. Deze gegevens worden verzameld voor het opstellen van arbeidscontract projecten, het beheer van ons personeelsaanwervingsbeleid, evenals voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf.

Contactformulieren en website

Sommige persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens het indienen van contactformulieren op onze site. Dit zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer, postcode, e-mailadres, gesproken taal, opmerking die u ons stuurt, uw IP-adres en de user-agent van uw browser. We verzamelen deze gegevens om de juiste uitvoering van de door ons bedrijf aangeboden diensten te garanderen.

Opmerkingen in de formulieren kunnen worden geverifieerd met behulp van een geautomatiseerde service voor het detecteren van ongewenste opmerkingen.

Onze site kan ingesloten inhoud van andere sites bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Door de geïntegreerde inhoud van andere sites te raadplegen, gedraagt ​​u zich op dezelfde manier alsof u deze andere sites hebt geraadpleegd, die waarschijnlijk gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken en monitoringtools van derden insluiten en houd uw interacties met deze inhoud bij als u een account hebt dat is verbonden met deze andere sites.

Onze site maakt gebruik van Google Analytics voor strikt statistische doeleinden en gebruiksmetingen.

Cookies

Als u een account hebt en u bij deze site aanmeldt, wordt een tijdelijke cookie gemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, plaatsen we een aantal cookies om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een login-cookie is twee dagen, die van een schermoptie-cookie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u uitlogt bij uw account, wordt de inlogcookie verwijderd.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk en verwerkt door de medewerkers van ons bedrijf en punctueel door de vennootschap GAP Informatique (route du Condroz 533, 4000 Luik), de leverancier van onze ERP software. Deze mensen worden bewust gemaakt van de vertrouwelijkheid van deze gegevens, het legitieme gebruik ervan en de beveiliging ervan.

Uw persoonlijke gegevens die in elektronische vorm zijn opgeslagen, worden via de cloud opgeslagen op servers in een beveiligd datacenter op het grondgebied van de Europese Unie.

Uw gegevens delen

Behalve voornoemde vennootschap GAP Informatique en dit louter in het kader van het bijhouden van onze ERP software of voor het verwerken van de loonberekeningsoperaties, worden uw persoonlijke gegevens niet  gedeeld met derden of overgedragen voor commerciële doeleinden, behalve met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of zoals vereist door de wet.

Duur van het bijhouden van de gegevens

De persoonlijke gegevens van de klanten in ons bezit worden 5 jaar na het einde van de dienstprestatie bewaard, waarna ze worden vernietigd. Wanneer de contractuele relatie met een klant eindigt, worden zijn gegevens gearchiveerd in archiefregisters gescheiden van de actieve registers.

De persoonlijke gegevens van werknemers in ons bezit worden 5 jaar na het einde van de tewerkstelling bewaard, waarna ze worden vernietigd. Wanneer de contractuele relatie met een medewerker eindigt, worden zijn gegevens gearchiveerd in archiefregisters gescheiden van de actieve registers.

Rechten die u hebt op uw gegevens

Als klant of medewerker kunt u een gratis bestand aanvragen met een lijst met alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief een lijst met gegevens die u hebt verstrekt. U kunt ook vragen voor een verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit houdt echter geen rekening met de gegevens die we bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Als medewerker kunt u aan het einde van de werkopdracht vragen dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, worden overgedragen aan een andere persoon, bijvoorbeeld uw nieuwe werkgever.

Persoon verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens

De persoon verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is Mevrouw Alexia de Callataÿ. Ze kan worden gecontacteerd op het volgende adres: Simply Helping bv, Mevrouw Alexia de Callataÿ, Menapiërsstraat 8A, 1040 Brussel, of alexia.decallatay@simplyhelping.be

Klacht

Als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Vragen

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de persoon verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens op het hierboven vermelde adres.

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2020